چه کسی اولین اذان را گفت ؟


اولين کسي که اذان گفت و از جنس انسان بود، بلال بن رباح، معروف به بلال حبشي (ره) بود که بر روي خانه شخصي به نام نوار ام زيدبن ثابت اين کار را انجام مي داد ، و اولين کسي که اذان گفت و از جنس فرشتگان بود، حضرت جبرئيل (ع) بود که در معراج براي نمازي که حضرت محمد (ص) برپا کردند اذان گفت، که مکانش در بيت المعمور بود


منبع این نوشته : منبع
اذان